Filtry paliwowe

Filtry te oczyszczają paliwo z cząstek stałych, które mogą przedostać się do niego w wyniku procesu produkcji, transportu lub też magazynowania. Oddzielają także wodę w postaci ciekłej od tej w postaci skroplonej. Obecne w powietrzu cząstki i woda przedostają się do paliwa poprzez odpowietrznik zbiornika. Dlatego też konieczny jest filtr, który zabezpieczy części samochodowe, układ zasilania i układ wtryskowy, przed uszkodzeniem a także korozją.
FILTRON
HI-FI Filter
DONALDSON
BALDWIN FILTERS

Filtry olejowe

Dobrej jakości filtry oleju to większa wydajność olejów silnikowych, a tym samym dodatkowa ochrona silników i wydłużenie czasu ich efektywnej eksploatacji. Filtry pomagają oczyszczać olej z zanieczyszczeń powstających w wyniku pracy silnika, podtrzymując wysoką efektywność oleju przez cały okres jego użytkowania – naturalnie olej silnikowy wciąż podlega procesowi samoistnej degradacji i powinien być wymieniany zgodnie z zaleceniami producenta.
FILTRON WIX
HI-FI Filter
DONALDSON
BALDWIN FILTERS

Filtry powietrza

Oferujemy szeroki zakres wkładów do filtrów powietrza eksploatowanych w większości pojazdów i maszyn. Proponowane filtry zapewniają odpowiednią ilość i jakość powietrza dostarczanego do silnika przez cały okres użytkowania. Dzięki temu jest on mniej obciążany, a co za tym idzie wydłuża się jego żywotność.
FILTRON WIX
HIFI Filter
DONALDSON
BALDWIN FILTERS

Filtry do klimatyzacji

Filtry kabinowe stosuje się w celu oczyszczenia powietrza pobieranego z zewnątrz danego układu. W ten sposób możliwe jest zapobieganie wprowadzania do jego wnętrza takich zanieczyszczeń, jak np.: pyłki roślin, zarodniki grzybów, kurz, dym, czy też cząstki spalin. Wszystkie te zanieczyszczenia mogą w rezultacie zaszkodzić sprawnemu funkcjonowaniu układu oraz znacząco skrócić jego żywotność.
FILTRON WIX
HI-FI Filter
DONALDSON
BALDWIN FILTERS

Filtry hydrauliczne

Nowoczesny i wykonany w oparciu o najnowszą technologię produkcyjną filtr hydrauliczny to rozwiązanie pozwalające skutecznie usunąć z cieczy roboczej różnego rodzaju zanieczyszczenia. Proponowane przez nas systemy filtracji poradzą sobie z takimi zanieczyszczeniami, jak: związki chemiczne, bakterie produktów utleniania, kwasy, a nawet woda. W ten sposób pomogą zadbać o wysoką jakość cieczy roboczej, a tym samym pracy urządzeń hydraulicznych.
FILTRON WIX
DONALDSON
BALDWIN FILTERS

Filtry przekładni

Skrzynie biegów nowoczesnych samochodów wymagają zastosowania zaawansowanych technologii w zakresie smarowania i kontroli pracy. Właśnie dlatego konieczne jest stosowanie filtrów oczyszczających oleje i płyny w nich zawarte. Filtry hydrauliki skrzyni biegów wspomagają funkcjonowanie układu usuwając zanieczyszczenia pojawiające się podczas pracy, poprawiając płynność działania i żywotność.
FILTRON WIX
DONALDSON
BALDWIN FILTERS

Filtry cieczy chłodzących

Filtry cieczy chłodzącej stosowane są w dużych silnikach wysokoprężnych samochodów ciężarowych i maszyn użytkowych. Pod względem konstrukcji przypominają filtry puszkowe spin-on. Filtry te funkcjonują w układzie chłodzenia silnika jako filtry bocznikowe, przez które przepływa tylko niewielka część płynu chłodzącego silnik. Głównym zadaniem tych filtrów jest filtrowanie płynu chłodzącego i skuteczne zatrzymywanie zanieczyszczeń stałych. Przegroda filtracyjna wykonana ze specjalnych materiałów filtracyjnych skutecznie zatrzymuje pyły, produkty korozji oraz szlamy tworzące się w wyniku degradacji substancji zabezpieczających układ chłodzenia przed wydzielaniem się kamienia, korozją oraz przyspieszoną erozją z powodu kawitacji.
FILTRON
DONALDSON
BALDWIN FILTERS

Filtry do osuszaczy powietrza

Powietrze sprężane w sprężarce samochodu ciężarowego zawiera wilgoć. W procesie sprężania, woda kondensowana jest w układzie pneumatycznym i usuwana przez sprawny osuszacz powietrza. Aby osuszacz sprawnie działał należy przed pierwszymi mrozami wymienić w nim wkład. Zapobiegnie to formowaniu się kryształków lodu w układzie pneumatycznym i blokowaniu zaworów, w skrajnych przypadkach może nawet dojść do ich rozsadzenia.
FILTRON
DONALDSON
BALDWIN FILTERS

Filtry dla przemysłu

Firma Bionaft oferuje szeroką gamę rozwiązań filtracyjnych, dzięki którym zmniejszają się koszty zużycia energii oraz wzrasta produktywność. Zapewniają one odpowiednią jakość produktu końcowego oraz chronią zdrowie pracowników i środowisko naturalne.
FILTRON
DONALDSON
BALDWIN FILTERS