W przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego stosowanie bezpiecznych dla żywności środków smarnych może oznaczać różnicę pomiędzy dobrą marką przedsiębiorstwa lub jej brakiem. Surowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa jakości produktów w przemyśle spożywczym jak również wydajność i bezawaryjna praca urządzeń są ważne dla osiągnięcia sukcesu w tej branży. Grupa FUCHS oferuje gamę produktów CASSIDA oraz FM spełniających te wymagania jak również techniczne wsparcie od strony środków smarnych aby pomóc Państwu w realizacji postawionych założeń.

Łożyska elementy toczne standardowe obciążenia

Cassida Grease RLS
To smary opracowane specjalnie do smarowania urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania i pakowania żywności i napojów. Stanowią one mieszaninę syntetycznego oleju bazowego (PAO) zagęszczonego kompleksowym mydłem glinowym i starannie dobranych, nietoksycznych dodatków uszlachetniających. Zarejestrowane przez NSF (Klasa H1) do użycia w miejscach, gdzie istnieje możliwość kontaktu środka smarnego z żywnością. Produkty te spełniają wytyczne (1998) oraz były wcześniej autoryzowane przez US Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (USDA FSIS) w grupie H1 (środki smarne dopuszczone do incydentalnego kontaktu z żywnością) i są umieszczone w Miscellaneous Publication No 1419 “List of Proprietary Substances and Nonfood Compounds”.
Zawierają wyłącznie substancje zatwierdzone przez US 21 CFR 178.3570, 178.3620 i 182 do użycia w środkach smarnych dopuszczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością.

Cassida Grease Clear 2
Przeźroczysty smar wielozadaniowy do szerokiej gamy zastosowań.
FUCHS
Cassida Grease RLS Grupa,
Cassida Grease Clear 2,
Katalog Cassida 2015

Łożyska elementy toczne wysokie naciski

Cassida Grease EPS
To najwyższej jakości smary z dodatkami EP (extreme pressure), opracowane specjalnie do smarowania urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania i pakowania żywności i napojów. Stanowią one mieszaninę syntetycznego oleju bazowego (PAO) zagęszczonego kompleksowym mydłem glinowym i starannie dobranych, nietoksycznych dodatków uszlachetniających. Zarejestrowane przez NSF (Klasa H1) do użycia w miejscach, gdzie istnieje możliwość kontaktu środka smarnego z żywnością. Produkty te spełniają wytyczne (1998) oraz były wcześniej autoryzowane przez US Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (USDA FSIS) w grupie H1 (środki smarne dopuszczone do incydentalnego kontaktu z żywnością) i są umieszczone w Miscellaneous Publication No 1419 “List of Proprietary Substances and Nonfood Compounds”. Zawierają wyłącznie substancje zatwierdzone przez US 21 CFR 178.3570, 178.3620 i 182 do użycia w środkach smarnych dopuszczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością.

Cassida Grease GTS 2
Wielozadaniowy smar (komplks sulfonianu wapnia) do łożysk pracujących w ekstremalnych warunkach lub z wysokimi prędkościami obrotowymi.
FUCHS
Cassida Grease EPS Grupa,
Cassida Grease GTS 2,
Katalog Cassida 2015

Łożyska elementy toczne wysokie obciążenia

Cassida Grease HDS 2
Główne zastosowanie: do łożysk, łożysk, uszczelek i połączeń w urządzeniach wykorzystywanych w przetwórstwie i pakowaniu przemysłu spożywczego. Szczególnie nadaje się do niskich prędkościach, kiedy jest ciśnienie i wysokie obciążenia, wysokie temperatury i skażenia wody (w tym par). Cassida GREASE HDS 00 jest szczególnie zalecany do skrzyń biegów, systemów otwartych i automatycznych przekładni i centralnego smarowania.
Cassida Grease GTX 2
Samar kompleksowy sulfonianu wapnia do wysokoobciążonych i wysokoobrotowych łożysk.
FUCHS
Cassida Grease HDS 2,
Cassida Grease GTX 2,
Katalog Cassida 2015

Łożyska elementy toczne wysokie temperatury

Cassida Grease HTS 2
to najwyższej jakości smar wysokotemperaturowy, opracowany specjalnie do smarowania urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania i pakowania żywności i napojów. Stanowi on mieszaninę syntetycznego oleju bazowego (PAO) zagęszczonego zagęszczaczem nieorganicznym i starannie dobranych, nietoksycznych dodatków uszlachetniających. Zarejestrowany przez NSF (Klasa H1) do użycia w miejscach, gdzie istnieje możliwość kontaktu środka smarnego z żywnością. Produkt ten spełnia wytyczne (1998) oraz był wcześniej autoryzowany przez US Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (USDA FSIS) w grupie H1 (środki smarne dopuszczone do incydentalnego kontaktu z żywnością) i jest umieszczony w Miscellaneous Publication No 1419 “List of Proprietary Substances and Nonfood Compounds”. Zawiera wyłącznie substancje zatwierdzone przez US 21 CFR 178.3570, 178.3620 i 182 do użycia w środkach smarnych dopuszczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością. Stosowanie: smarowanie w miejscach gdzie temperatura krótkotrwale sięga 220ºC; łożyska toczne i ślizgowe; złączki, przeguby, elementy ślizgowe; automatyczne układy centralnego smarowania.

Cassida Grease P1
Temperatura stosowania do 150oC, okresowo do 180oC.
FUCHS
Cassida Grease HTS 2,
Cassida Grease P1,
Katalog Cassida 2015

Łożyska elementy toczne ekstremalnie wysokie temperatury

Temperatura stosowania do 300oC. Doskonała odporność na agresywne media.
FUCHS
Cassida Grease FC 1-2,
Katalog Cassida 2015  

Łożyska elementy toczne niskie temperatury

Cassida Grease LTS 1
Główne zastosowanie: do łożysk, łożysk, uszczelek i połączeń w urządzeniach wykorzystywanych w przetwórstwie i pakowaniu przemysłu spożywczego. Szczególnie zalecany do stosowania w bardzo niskiej temperaturze przechowywania (do -50oC).
FUCHS
Cassida Grease LTS 1,
Katalog Cassida 2015

Zamykarki do puszek i przekładnie zębate, układy TLS

Cassida Fluid GLE Grupa
Utrzymanie czystości urządzeń , ochrona przed zużyciem i korozją

Cassida Fluid CR 100
Utrzymanie czystości urządzeń, ochrona przed zużyciem i korozją.

FM Gear Oil TLS 150
"Biały olej" o doskonałych właściwościach do układów traconego kleju.
FUCHS
Cassida Fluid GLE Grupa,
Cassida Fluid CR 100,
FM Gear Oil TLS 150,
Katalog Cassida 2015

Łańcuchy i przenośniki

Shell Cassida Chain Oil HT
To najwyższej jakości oleje syntetyczne na bazie silikonów przeznaczone specjalnie dla przemysłu spożywczego do smarowania łańcuchów napędzających lub transportujących pracujących w podwyższonych temperaturach. Zawiera wyłącznie syntetyczne składniki dobrane pod kątem spełniania najostrzejszych wymagań przemysłu spożywczego. Zarejestrowany przez NSF (Klasa H1) do użycia w miejscach, gdzie istnieje możliwość incydentalnego kontaktu środka smarnego z żywnością. Produkt spełnia wytyczne (1998) US Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (USDA FSIS) dla środków H1 (środki smarne do użycia w miejscach, gdzie istnieje możliwość incydentalnego kontaktu środka smarnego z żywnością). Olej zawiera wyłącznie substancje dopuszczone przez US 21 CFR 178.3570 do użycia w środkach smarnych w przypadku możliwości incydentalnego kontaktu z żywnością.

Chain Oil LT
Temperatura stosowania do -50oC.

Chain Oil SP
Doskonałe własności penetrujące.

Chain Oil HTE
Wysokotemperaturowy olej do łańcuchów dla piekarni do 240oC.

Chain Oil HTX
Olej do łańcuchów dla ekstreamlnych temperatur do 300oC.
Fuchs
Cassida CHAIN OIL Gruppe,
Cassida CHAIN OIL LT,
Cassida CHAIN OIL SP,
Cassida CHAIN OIL HTE,
Cassida CHAIN OIL HTX,
Katalog Cassida 2015

Sprężarki łopatkowe i śrubowe

Shell Cassida Fluid CR 46
To najwyższej jakości olej do rotacyjnych śrubowych i łopatkowych sprężarek powietrza wykorzystywanych w zakładach produkujących żywność i napoje oraz opakowania dla przemysłu spożywczego i napojów. Olej Shell Cassida Fluid CR jest mieszaniną syntetycznego oleju bazowego i starannie dobranych nietoksycznych dodatków uszlachetniających. Zarejestrowany przez NSF (Klasa H1) do użycia w miejscach, gdzie istnieje możliwość kontaktu środka smarnego z żywnością. Produkt spełnia wytyczne (1998) oraz był wcześniej autoryzowany przez US Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (USDA FSIS) w grupie H1 (środki smarne dopuszczone do incydentalnego kontaktu z żywnością) i jest umieszczony w Miscellaneous Publication No 1419 “List of Proprietary Substances and Nonfood Compounds”. Zawiera wyłącznie substancje zatwierdzone przez US 21 CFR 178.3570, 178.3620 i 182 do użycia w środkach smarnych dopuszczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością.
FUCHS
Cassida Fluid CR Grupa,
Katalog Cassida 2015

Ochrona antykorozyjna

Cassida Fluid CP
Doskonała czasowa ochrona antykorozyjna elementów maszyn oraz przy zabezpieczeniu międzyoperacyjnym.
FUCHS
Cassida Fluid CP,
Katalog Cassida 2015

Bezpośredni kontakt z żywnością

Cassida FLUID DC Grupa
Specjalny olej dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością w procesie jej przerobu w urządzeniach przemysłu spożywczego Wielozadaniowy olej Shell Cassida Fluid DC 32 jest przeznaczony do szeregu specjalistycznych zastosowań w przemyśle spożywczym w tym jako olej absorpcyjny w trakcie odzysku rozpuszczalników w procesie produkcji olejów jadalnych, przy wytwarzaniu puszek oraz do układów przenoszenia ciepła pracujących pod normalnym ciśnieniem. Olej jest mieszaniną syntetycznych olejów bazowych starannie dobranych pod kątem spełniania najostrzejszych wymagań obowiązujących w przemyśle spożywczym. Zarejestrowane przez NSF zarówno do bezpośredniego (Klasa 3H) jak i incydentalnego kontaktu (Klasy H1 oraz HT-1) środka smarnego z żywnością. Zawierają wyłącznie substancje dopuszczone do użycia w środkach smarnych przez US 21 CFR 172.878 w przypadku bezpośredniego kontaktu oraz przez US 21 CFR 178.3570, 178.3620 i US 21 CFR 182 w przypadku możliwości incydentalnego kontaktu z żywnością.

FM Fluid DC Grupa
Zarejestrowany jako ciecz do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
FUCHS
Cassida FLUID DC Grupa,
FM Fluid DC Grupa,
Katalog Cassida 2015

Przekładnie zamknięte - śrubowe, walcowe, stożkowe, ślimakowe

Oleje Shell Cassida Fluid GL
To doskonałej jakości oleje z dodatkami przeciw zużyciowymi opracowane specjalnie do smarowania zamkniętych przekładni w urządzeniach do produkcji żywności i napojów. Oleje Shell Cassida Fluid GL są mieszaniną syntetycznego oleju bazowego (PAO) i starannie dobranych nietoksycznych dodatków uszlachetniających. Zarejestrowane przez NSF (Klasa H1) do użycia w miejscach, gdzie istnieje możliwość kontaktu środka smarnego z żywnością.

Cassida FLUID WG Grupa
Specjalny olej do przekładni ślimakowych, zwiększa sprawność przekładni.

Cassida GREASE EPS 00
Doskonałe właściwości adhezyjne, redukuje wyciek z przekładni.

Cassida GREASE GTX0
Doskonałe właściwości adhezyjne oraz własności przenoszenia napędu.
FM GEAR OIL Grupa Opracowany do stosowania w przekładniach zamkniętych.
FUCHS
Cassida FLUID GL Grupa, Cassida FLUID WG Grupa, Cassida GREASE EPS 00, Cassida GREASE GTX0, FM GEAR OIL Grupa,
Katalog Cassida 2015

Przekładnie otwarte

Cassida Grease HDS
To najwyższej jakości smary opracowane specjalnie do smarowania najbardziej obciążonych urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania i pakowania żywności i napojów. Stanowią one mieszaninę syntetycznego oleju bazowego (PAO) zagęszczonego kompleksowym mydłem glinowym i starannie dobranych, nietoksycznych dodatków uszlachetniających. Zarejestrowany przez NSF (Klasa H1) do użycia w miejscach, gdzie istnieje możliwość kontaktu środka smarnego z żywnością. Produkt ten spełnia wytyczne (1998) oraz był wcześniej autoryzowany przez US Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (USDA FSIS) w grupie H1 (środki smarne dopuszczone do incydentalnego kontaktu z żywnością) i jest umieszczony w Miscellaneous Publication No 1419 “List of Proprietary Substances and Nonfood Compounds”. Zawiera wyłącznie substancje zatwierdzone przez US 21 CFR 178.3570, 178.3620 i 182 do użycia w środkach smarnych dopuszczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością. Stosowanie Shell Cassida Grease HDS 00: zamknięte przekładnie przemysłowe, otwarte przekładnie, układy centralnego smarowania. Smary Shell Cassida HDS mogą być również wykorzystywane jako zabezpieczenie przeciw rdzewne oraz jako środek zapobiegający przywieraniu uszczelek na zamknięciach zbiorników.
FUCHS
Cassida GREASE HDS 00,
Katalog Cassida 2015

Oleje grzewcze

Cassida FLUID DC 32
Specjalne oleje do kontaktu bezpośredniego z artykułami spożywczymi w branży spożywczej. Zamknięte bezciśnieniowe olejowe systemy przenoszenia ciepła ("systemy grzewcze"), w których dopuszczalna temperatura dopływu znajduje się pomiędzy -30oC a +280oC, przy czym dopuszczalna temperatura filmu olejowego nie jest wyższa niż +320oC.

FM Heat Transfer Fluid 3
Doskonała formuła. Bardzo dobra stabilność termiczna, optymalny czas żywotności oleju.
FUCHS
Cassida FLUID DC 32, FM Heat Transfer Fluid 32,
Katalog Cassida 2015

Oleje hydrauliczne

Cassida Fluid HF
Są wysokiej jakości, wielofunkcyjnymi smarami, specjalnie opracowanymi do stosowania w maszynach stosowanych w przetwórstwie żywności i napojów i przemysł opakowań. Spełniają rygorystyczne wymagania przemysłu spożywczego. Zarejestrowane przez NSF (Klasa H1) do użytku, gdzie istnieje możliwość incydentalnego kontaktu z żywnością. Produkty te zawierają wyłącznie substancje zatwierdzone przez US 21 CFR 178.3570, 178,3620 i 182 do stosowania w środkach smarnych do przypadkowego kontaktu z żywnością.

Cassida FLUID FL Grupa
W pełni kompatybilne z istniejącymi elementami układu - łatwe do aplikacji i wdrożeń.

Cassida FLUID HFS Grupa
Znakomite własności, doskonała filtrowalność pozwalająca utrzymać cysty układ oraz wydłużoną eksploatację urządzeń.

FM HYDRAULIC OIL Grupa
Olej hydrauliczny dostosowany do różnych potrzeb.
FUCHS
Cassida FLUID HF Grupa, FLUID FL Grupa, FLUID HFS Grupa, FM HYDRAULIC OIL Grupa,
Katalog Cassida 2015

Ciecze do przemysłowych układów chłodzenia

Cassida FM COOLANT
Chłodzący płyn syntetyczny, spełniający rygorystyczne wymagania w przemyśle spożywczym. Jest on zarejestrowany przez NSF H1 do stosowania w klasie, gdzie istnieje ryzyko przypadkowego kontaktu z żywnością. Koncentrat CASSIDA FM mieszamy z wodą w celu otrzymania gotowego do stosowania płynu. Można go stosować jako środek przeciw zamarzaniu lub jako płyn termiczny w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Zapewnia wysoką ochronę przed korozją i zamarzaniem, do stosowania w zakresie temperatur -45oC do 120oC.
FUCHS
Cassida FM COOLANT,

Smary do ślizgów

Specjalne smary charakteryzujące się bardzo mocnym przyleganiem i dobrymi właściwościami penetrującymi. Znajdują zastosowanie w łożyskach ślizgowych i przegubowych, do samrowania łańcuchów, zębatek, kół łańcuchowych dźwigni, prowadnic ślizgowych, prowadnic liniowych, wrzecion, lin stalowych.
ORLEN
Smarol PTPE,
STATOIL
CAH 92,