W ramach współpracy zapewniamy analizy i monitoring olejów w eksploatacji.

Pozostałe oleje przemysłowe

Oleje do prowadnic

Oleje do smarowania poziomych i pionowych prowadnic ślizgowych nowoczesnych obrabiarek. Zapobiegają powstawaniu zjawiska typu "stick-slip" i zapewniają szybkie oddzielenie od emulsji do obróbki skrawaniem. Można je stosować jako oleje obiegowe do smarowania układu hydraulicznego, gdy jest on połączony z innym układem smarowania maszyny.
SHELL
Tonna,
ORLEN
Veleol RC,
LOTOS
olej RC,
MOBIL
Vactra Oil,
STATOIL
GlideWay,

Oleje turbinowe

Oleje turbinowe wykorzystywane są do smarowania i chłodzenia łożysk turbin parowych, gazowych i wodnych. Zaprojektowane, aby zapewnić niezawodne działanie i ochronę. Skutecznie chronią przed korozją, doskonale oddzielają wodę i wydzielają powietrze.
SHELL
Turbo T 32, T 46, T 68, T 100, CC 32,
ORLEN
Turbinex TU, TG,
LOTOS
Remiz TG SUPER 32-46, T 30,
MOBIL
DTE 800,
STATOIL
TurbWay SE GT, SE GT LV, 32,

Oleje transformatorowe

Zaawansowane oleje elektroizolacyjne. Wykazują bardzo wysoką stabilność oksydacyjną, doskonałe właściwości dielektryczne oraz niskotemperaturowe. Przeznaczone do stosowania we wszystkich typach transformatorów, przełączników, aparatury rozdzielczej i innych urządzeniach elektrycznych.
SHELL
DIALA S2 ZU-I DRIED NGT,
S4 ZX-I,
Naturelle Transformer Oil S4 I,
ORLEN
Oil Trafo EN,
STATOIL
VoltWay N8X,

Oleje do hartowania

Oleje do hartowania przeznaczone są do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali, dla których dopuszcza się małe deformacje geometryczne przy wymaganej odpowiedniej szybkości chłodzenia.
ORLEN
Olej OH, Hartex,
LOTOS
Hartmil,
STATOIL
Quench,

Oleje obiegowe

Wielozadaniowe oleje z dodatkami deemulgującymi, antykorozyjnymi, przeciwzużyciowymi i antyutleniaczami, stosowane do smarowania wrzecion, układów obiegowych, łożysk tocznych i ślizgowych, lekko obciążonych przekładni zamkniętych oraz układów hydraulicznych.
SHELL
Morlina S4 B 220, S2 BL 5,
Morlina S2 BL 10, S2 B 100,
ORLEN
NP 100,
LOTOS
Transmil CLP PM 220,
MOBIL
Velocite,
STATOIL
LubeWay,

Oleje do urządzeń pneumatycznych

Przeznaczone do wszystkich typów pneumatycznych maszyn udarowych. Zaprojektowane by utrzymać silny film smarny, a tym samym zapewnić optymalne smarowanie w obciążonych maszynach wiertniczych oraz tworzyć doskonałą mgiełkę w urządzeniach pneumatycznych.
SHELL
Air Tool Oil, S2 A 32, S2 A 100,
ORLEN
Pneumatic VG 32,
LOTOS
olej PNE,
MOBIL
Almo,
STATOIL
RockWay EP, Anti Ice, U,

Oleje grzewcze

Oleje grzewcze przeznaczone do stosowania jako nośnik ciepła w urządzeniach i instalacjach grzewczych. Do pracy w temperaturach dochodzących nawet do 300oC - 315oC w systemach zamkniętych, i 275o w systemach otwartych.
SHELL
HEAT Transfer OIL S2,
STATOIL
ThermWay Oil 30, 110,
LOTOS
olej G35, Thermil,
ORLEN
Therm,
MOBIL
MobiTherm,

Oleje do form

Oleje antyadhezyjne przeciwdziałające przywieraniu masy do powierzchni formy, zapewniają ochronę przed korozją form stalowych i innych. Ułatwiają oddzielanie formy od wyrobu przy zachowaniu braku odkształceń formowanych powierzchni.
ORLEN
Konkreton, Formex Q, Ceramol Q,
LOTOS
Formil,
STATOIL
FormWay,

Oleje białe i procesowe

Białe oleje medyczne spełniające rygorystyczne wymagania dotyczące czystości. Do stosowania w przemyśle: spożywczo-przetwórczym, farmaceutycznym i kosmetycznym oraz wszędzie tam gdzie wymagany jest olej odpowiadający międzynarodowym normom farmaceutycznym (NSF H1) oraz do aplikacji wymagających oleju do bezpośredniego kontaktu z żywnością (NSF 3H).
SHELL
Ondina,
ORLEN
Unidom,
STATOIL
MedicWay 15,

Oleje łańcuchowe

Do smarowania łańcuchów, przenośników i prowadnic pił mechanicznych oraz do smarowania maszyn i urządzeń pracujących nawet w temperaturach do 200oC.
MOBIL
PYROLUBE 830,
STATOIL
CHAINWAY HT,
ORLEN
Iterm 30M,

Oleje do silników przemysłowych zasilanych gazem

Oleje do stacjonarnych silników przemysłowych o niskiej zawartości popiołów.
ORLEN
Delgas,
LOTOS
Ibis Ngo Extra,
TEXACO
Geotex LF 40,
MOBIL
Pegasus,

Oleje maszynowe

To grupa olejów stosowana głównie do smarowania lekko lub średnio obciążonych części maszyn przemysłowych (łożysk, prowadnic, przekładni mechanicznych, wrzecion itp.), przelotowych lekko obciążonych układów smarowania oraz pomocniczych węzłów tarcia.
SHELL
Tonna S3 M 32, M 68, M 220, S2 M 68, M 220,
ORLEN
L-AN, L-AN Z,
LOTOS
LAN,
STATOIL
SpinWay XA,

Oleje hydrauliczne

Oleje hydrauliczne używane są jako medium robocze w napędach hydraulicznych i układach tłumiących. Ponieważ są medium nieściśliwym, można je sprężyć do ogromnego ciśnienia i uzyskać bardzo dużą siłę w małym napędzie. Jednocześnie olej smaruje elementy metalowe, co zmniejsza ich zużycie. Istnieje ogromna gama olejów hydraulicznych. Wynika to z bardzo szerokiego zakresu temperatur i ciśnień, w jakich pracują te ciecze. Najpopularniejsze w hydraulice są oleje mineralne, jednak czasami wykorzystuje się oleje syntetyczne. Przykładem zastosowań olejów hydraulicznych są siłowniki hydrauliczne, olejowe amortyzatory,układy hamulcowe.

Oleje hydrauliczne HLP

Przeznaczone są głównie do stosowania w wysokoobciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego, tj. przekładniach hydraulicznych, mechanizmach regulujących i sterujących oraz innych podobnych urządzeniach, w których występują trudne warunki pracy oraz panuje podwyższona temperatura i wilgotność otoczenia.
SHELL
Tellus 32M,
ORLEN
Hydrol L-HM/HLP,
LOTOS
Hydromil L-HM, Hydrax HLP,
STATOIL
Hyudraulic OIL PREMIUM,
MOBIL
DTE 10 EXCEL,
TEXACO
Rando HD,

Oleje hydrauliczne bezcynkowe

Formuła zastosowana podczas produkcji tych olejów gwarantuje, że mogą one pracować znacznie dłużej niż standardowe mineralne oleje hydrauliczne. Znajdują one zastosowanie w wysokoobciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu, pracujących w skrajnie trudnych warunkach.
SHELL
Tellus S3 M,
ORLEN
Hydro Premium HLP-D,
STATOIL
HydraWay HVXA HP, HydraWay HMA,
LOTOS
Hydrol Premium L-HM,

Oleje hydrauliczne o właściwościach myjących

Charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami myjącymi i dyspergującymi - zapewniają utrzymanie układu w czystości, posiadają bardzo dobre własności przeciwkorozyjne i przeciwzużyciowe, wysoką odporność na utlenianie, bardzo dobrą filtrowalność, nawet w obecności wody.
SHELL
Tellus S2 MA
ORLEN
Hydrol EXTRA HLPD
LOTOS
Hydromil SUPER HLPD
TEXACO
Alcor DD
STATOIL
HydraWay HLPD,

Oleje hydrauliczne biodegradowalne

Oleje na bazie estrów, do układów, które pracują w zmiennych warunkach przez cały rok. Jak również takie, które zalecane są do pracy w środowisku gorącym takim jak np. maszyny do asfaltu.
SHELL
Naturelle HF-E 15,46,
STATOIL
HydraWay BIO SE 22,32,36, 32-68,68,
ORLEN
Bio HYEG 46,
MOBIL
Eal Hydraulic Oil 32 i 46,

Oleje hydrauliczne do wind

Specjalne oleje zapobiegające szarpaniu podczas pracy wind załadowczych w samochodach ciężarowych.
STATOIL
Hydraulic Lift Oil
ORLEN
Hydrol L-HL 32

Oleje hydrauliczne trudnopalne HFC

Trudnopalne płyny hydrauliczne oparte na wodnym roztworze glikoli mogą być zastosowane w wielu aplikacjach, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo w warunkach zagrożenia pożarowego.
STATOIL
HydraWay HFC,
TEXACO
Glytex HFC 46,
ORLEN
HydroFluid HFC 46,
SHELL
Irus DU 46, IRUS DR 46,

Oleje hydrauliczne HV

Oparte na oleju mineralnym, są deemulgowanymi olejami do smarowania obiegowego zawierającymi substancje czynne mające właściwości antykorozyjne i polepszające odporność na starzenie. Posiadają dobrą odporność na ścinanie i wysoki indeks lepkości. Dzięki temu zachowują stabilne parametry w szerokim zakresie temperatur. Posiadają bardzo dobre możliwości oddzielania powietrza i mają niską tendencję do pienienia. Wykorzystywane są do smarowania obiegowego oraz smarowania łożysk szczególnie w urządzeniach hydraulicznych pojazdów i urządzeniach hydrauliki przemysłowej, gdzie wymagane jest zastosowanie olejów HVLP z poszerzonym zakresem temperatur.
STATOIL
HydraWay HVX, Hydraulic Super,
LOTOS
Hydromil L-HV, Hydromil Super LHV,
ORLEN
Hydrol LHV,
SHELL
Tellus S2 V, S2 VA,
TEXACO
Rando HDZ,
MOBIL
DTE 10 EXCEL,

Oleje przekładniowe

Przeznaczone są do smarowania wysokoobciążonych mechanicznych przekładni urządzeń przemysłowych, przenoszących często obciążenia uderzeniowe, np. urządzeń walcowniczych w hutnictwie, maszyn budowlanych, w obrabiarkach, w przekładniach turbin parowych i gazowych, w maszynach stosowanych w przemyśle papierniczym oraz w innych urządzeniach, wymagających użycia olejów o zwiększonej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenie (oleje zawierają dodatki EP - Extreme Pressure), dobrej stabilności termooksydacyjnej przy zastosowaniu w wyższych temperaturach i dobrych właściwościach przeciwkorozyjnych względem żelaza i metali nieżelaznych) oraz deemulgujących. Oleje przekładniowe gwarantują ochronę przekładni przemysłowych przed mikropitingiem.

Oleje przekładniowe mineralne

Oleje z dodatkami EP do smarowania przekładni zębatych przenoszących duże obciążenia, mają doskonałe własności antykorozyjne, dużą odporność na utlenianie i pienienie, zapewniają skuteczną ochronę przed zużyciem i mikropittingiem.
SHELL
Omala S2 G,
ORLEN
Transol CLP,
LOTOS
Transmil CLP,
MOBIL
Gear 600 XP,
STATOIL
LoadWay EP,

Oleje przekładniowe syntetyczne PAO

Oleje przekładniowe syntetyczne PAO

Wytwarzane na bazie polialfaolefin. Opracowane zostały specjalnie do pracy przy bardzo wysokich obciążeniach oraz wysokiej temperaturze do 130oC, krótkotrwale do 200oC. Charakteryzują się:
- zdolnością do przenoszenia ekstremalnie wysokich obciążeń oraz doskonałą ochroną elementów przekładni przed zjawiskiem micropittingu,
- wysoką odpornością na starzenie i wysoką ochroną przeciwkorozyjną,
- doskonałą filtrowalnością oraz szerokim zakresem temperatur pracy,
- wydłużonym okresem eksploatacji,
SHELL
Omala S4 GX,
ORLEN
Transgear PE,
STATOIL
Mereta,
LOTOS
Transmil Synthetic,
MOBIL
SHC,

Oleje syntetyczne PAG

Najwyższej jakości syntetyczne oleje do przekładni przemysłowych, na bazie glikolu polialkilenowego, niemieszalne z olejami innego typu. Do przekładni i systemów obiegowych pracujących w wysokich temperaturach do 200oC.
SHELL
Omala S4WE,
STATOIL
LoadWay PG,
CASTROL
Alphasyn PG,
MOBIL
Glygoyle,
FUCHS
RENOLIN PG,
TEXACO
Synlube CLP,

Oleje sprężarkowe

W ofercie posiadamy oleje sprężarkowe o doskonałej stabilności, przeznaczone do sprężarek rotacyjnych, tłokowych, oraz oleje do sprężarek śrubowych. Możemy podzielić je na oleje przeznaczone do smarowania sprężarek powietrza (w tym również pomp próżniowych), sprężarek gazów węglowodorowych, a także do sprężarek chłodniczych (sprężarki stacjonarne, mobilne, klimatyzacyjne).

Oleje sprężarkowe mineralne

Wysokiej klasy oleje mineralne zalecane do smarowania sprężarek śrubowych, tłokowych, łopatkowych.
SHELL
Corena S3 R 46, S2 R 46, S2 R 68,
STATOIL
CompWay 68, 100
ORLEN
Coralia T, VDL,
LOTOS
Sigmus L-DAB 32-150,

Oleje sprężarkowe syntetyczne

Syntetyczne oleje sprężarkowe do stosowania w bardzo szerokim zakresie temperatur i w wymagających warunkach pracy.
SHELL
Corena S2 P 68, S2 P 100, S2 P 150, S4 R46,
STATOIL
CompWay SX 32, 46, 68,
ORLEN
Coralia PE 46,

Oleje do pomp próżniowych

Posiadają wysoką stabilność termiczną i odporność na utlenianie, a także wykazują brak skłonności do koksowania i wydzielania osadów.
SHELL
Vacuum Pump Oil S2 R, Corena S2R 46, 68,
STATOIL
VacuWay PA, TD 100,
ORLEN
Coralia Vacuum,

Oleje do sprężarek chłodniczych

Oleje sprężarkowe o słabej mieszalności z czynnikiem chłodzącym i są przeznaczone do stosowania w układach z amoniakiem (717). Oleje te są wyprodukowane z specjalnych olejów parafinowych w połączeniu z dodatkami, które minimalizują powstawanie osadów w układzie i zapewniają długi czas eksploatacji urządzenia.
SHELL
Refrigeration Oil S2 FR-A 46, S2 FR-A 68, S4 FR-V 68, S4 FR-F 100,
ORLEN
Frigol, Freol,
STATOIL
FridgeWay 46, 68, PA 68, S 68, S 100,