Płyny obróbkowe dla przemysłu maszynowego dzielimy na 3 grupy: oleje obróbkowe, emulsje i roztwory. Dobieramy indywidualnie do metody obróbki i materiału. Właścicwie stosowane płyny wydłużają żywotność narzędzi, zwiększają równość powierzchni, dokładność obróbki, umożliwiaja kontrolę powstawania wiórów.

Dodatkowo, chłodziwa proponowane przez nas objęte są stałym serwisem technicznym i monitoringiem mającym na celu optymalizację kosztów związanych z użytkowaniem chłodziw. Służymy także fachowym doradztwem w zakresie prawidłowej eksploatacji płynów obróbkowych.

Oleje obróbcze wodorozcieńczalne/ emulgujące

W skład tej grupy wchodzą syntetyczne płyny niezawierające olejów, emulsje na bazie oleju mineralnego doskonale sprawdzające się podczas bardziej wymagających procesów obróbki aluminium i trudnych do obróbki materiałów, takich jak tytan, inconel, czy stal dupleksowa, oraz syntetyczne płyny niezawierające olejów.
Zobacz instrukcję stosowania chłodziwa
CIMCOOL seria
Cimstar,
Cimtech I,
Cimperial,
STATOIL seria
Metalway,
Toolway,
NAFTOCHEM seria
Emukol,
Naftocool,

Oleje obróbcze nieemulgujące

Oleje o niskiej lepkości do szlifowania, oraz oleje o wyższej lepkości stosowane do przeciągania i głębokiego nawiercania przy bardzo dużym obciążeniu.
BIONAFT
olej do obróbki
VG 22, 32, 46,
CIMCOOL
seria Milpro,
ORLEN
ACP 3, olej SM, Frezol, Sulfrezol,
STATOIL
SteelWay,
BronzeWay,

Oleje do obróbki plastycznej

Są to oleje i środki odparowujące i wodorozcieńczalne stosowane do obróbki plastycznej metali: (stale, miedź, aluminium, mosiądz). Do operacji o różnorodnym stopniu trudności.
CIMCOOL
seria Milform,
STATOIL
seria DrawWay,
ORLEN
Pressol PT,
Pressol B, OP 35,
olej do tłoczenia L,

Oleje do smarowania mgłą olejową

Specjalnie zaprojektowane do stosowania w operacjach wymagających minimalnego smarowania od średniej do ciężkiej obróbki skrawaniem metali żelaznych i większości metali kolorowych. Szczególnie polecamy Cimtech MQL, który stosuje się głównie do toczenia, frezowania, cięcia, narzynania gwintów i operacji wymagających minimalnego smarowania.
CIMCOOL
Cimtech MQL,

Płyny konserwujące

Są to produkty na bazie oleju lub rozpuszczalnika do ochrony wewnątrz lub na zewnątrz. Charakteryzują się doskonałymi właściwościami wypierania wody, oraz wysokim poziomem ochrony. Do tej grupy należą również produkty rozpuszczalne w wodzie do ochrony wewnątrz. Produkty te stosuje się w formie kąpieli zanurzeniowych, nakładania pędzlem, natryskiwania.
CIMCOOL
seria Cimguard,
STATOIL
seria CoatWay,
ORLEN
Antykol NQ, 100S,

Środki myjące

To środki przeznaczone do mycia za pomocą urządzeń natryskowych, również pod wysokim ciśnieniem, jak również środki do mycia zanurzeniowego oraz do myjek ultradźwiękowych.
CIMCOOL
seria Cimclean,
STATOIL
seria CleanWay,

Obróbka elektroiskrowa

Do tej grupy należą produkty przeznaczone do obróbki metodą elektroerozyjną elementów o złożonych kształtach geometrycznych wykonanych z materiałów zarówno trudno jak i łatwo skrawalnych.
STATOIL
SPARKWAY 70,
ORLEN
OIL EDR 3,

Dodatki do chłodziw

zbijające pianę, stablizujące pH, biocydy, poprawiające właściwości deemulgujące, inhibitory korozji,

Oleje do przekładni przemysłowych Transep SP

Oleje przekładniowe Transep SP charakteryzują się:

  • Wysoką zdolnością do przenoszenia obciążeń jednostkowych.
  • Dobrymi własnościami przeciwzużyciowymi.
  • Wysoką odpornością termooksydacyjną, która umożliwia stosowanie ich w wysokiej temperaturze.
  • Wysoką zdolnością do ochrony antykorozyjnej.
  • Dobrymi własnościami deemulgującymi zapewniającymi szybki rozdział wody i przeciwdziałającymi tworzeniu trwałych, szkodliwych emulsji.
  • Brakiem skłonności do pienienia.
BIONAFT

Oleje do przekładni przemysłowych Transep SP TI

Oleje przekładniowe Transep SP TI stosuje się do przekładni przemysłowych, w których wymagane jest użycie oleju o zwiększonej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenie, dobrej stabilności termooksydacyjnej przy stosowaniu w wyższych temperaturach (do 120oC) i o dobrych własnościach przeciwkorozyjnych oraz deemulgujących. W porównaniu do oleju TRANSEP SP i innych typowych olejów przekładniowych, charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością filmu olejowego, uzyskaną w wyniku starannego dobrania odpowiednich dodatków smarnościowych nadających przyczepność warstwy oleju do współpracujących części, co skutecznie zapobiega przerywaniu filmu olejowego.
BIONAFT