Postępujący rozwój maszyn rolniczych wymusza na producentach środków smarnych udoskonalenie istniejących i tworzenie nowych produktów smarnych. W przypadku olejów silnikowych, przekładniowych i wielofunkcyjnych zmiany zachodzą bardzo szybko. W zasadzie każda nowa linia ciągników rolniczych czy innego rodzaju maszyn wymaga zastosowania specyficznego oleju przekładniowego lub silnikowego, nie dającego się zastąpić innym olejem o innej specyfikacji. Głęboko postępujące zmiany w rolnictwie są inspiracją do rozwoju oferty dla sprzętu rolniczego. Dostosowanie produktów do oczekiwań rolników, ich dostępność oraz jakość potwierdzona przez wiodących producentów nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych, stanowią nasz atut.

Oleje silnikowe

Oleje silnikowe syntetyczne

Syntetyczne oleje do silników wysokoprężnych jakości UHPD (Ultra High Performance Diesel). Oleje te spełniają, a nawet przekraczają, najnowsze i najsurowsze wymagania stawiane olejom silnikowym przez czołowych producentów silników. To produkty najwyższej jakości, przeznaczone do wymagających warunków pracy w szerokim zakresie temperatur. Produkty zapewniają wjątkową ochronę silnika, ze szczególnym naciskiem na trwałość i czystość wszystkich elementów. Niska lepkość umożliwia łatwy rozruch w niskiej temperaturze, a także zapewnia oszczędność paliwa.
SHELL
Rimula R6 M 10W40, R6 LM 10W40, R6 LME 5W30,
ORLEN
Platinum Ultor Perfect 5W-30, Scandiv 10W-40. Maximo 5W-30; Max 5W-30​, 5W-40; Progress 10W-40,
LOTOS
Turdus 5100 SAE 10W-40, Synthetic 5W-30,
STATOIL
MaxWay Ultra E4 10W40, E4 10W40, E6 5W30, E6 10W40, Ultra 5W30,
TEXACO
Ultra LXE 5W30, Premium FE 5W30, Ultra X 5W30, X 10W30,
PEMCO
Diesel G-6, Diesel G-7 BLUE,

Oleje przekładniowe

Dzięki wysokojakościowym olejom bazowym oraz unikatowym pakietom dodatków uszlachetniających nasze oleje przekładniowe znacznie obniżają koszty napraw poprzez wydłużenie żywotności elementów oraz zapewniają maksymalną ochronę części współpracujących. Doskonałe parametry chronią również środowisko naturalne poprzez pozbawienie olejów szkodliwych związków takich jak chlor czy metale ciężkie oraz obniżając temperaturę zmniejszają emisję spalin.

Oleje przekładniowe syntetyczne

Przeznaczone do stosowania w przekładniach hipoidalnych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i innych pojazdów mechanicznych pracujących w bardzo trudnych warunkach, tj. przy dużych prędkościach i skokowych obciążeniach, przy dużych prędkościach i małym momencie obrotowym lub przy małych prędkościach i dużym momencie obrotowym.
SHELL
Spirax S4 G 75W-9, S5 ATE 75W-90, S6 GXME 75W-80, S6 AXME 75W-90,
MOBIL
Mobilube 1 SHC 75W-90,
ORLEN
Platinum GEAR GL-5 85W-90, Gear SV 75W-80,
TEXACO
Geartex S4,

Oleje hydrauliczno przekładniowe

Oleje hydrauliczno-przekładniowe UTTO

W skład tej grupy wchodzą oleje typu UTTO zaprojektowane do użycia w układach przekładniowych i hydraulicznych, przeznaczone do mokrych hamulców oraz innych układów stosowanych w pojazdach drogowych.
SHELL
Spirax S4 TXM 10W30,
ORLEN
Platinum AGRO UTTO 10W-30, Multi UTTO 10W-30,
LOTOS
AGROL U,
STATOIL
TransWay WB,
PEMCO
UTTO WB 101,

Oleje hydrauliczne

Oleje hydrauliczne typu HV

Oleje hydrauliczne przeznaczone są do stosowania w wysokoobciążonych układach napędu, wysokociśnieniowych pompach tłokowych stałego i zmiennego wydatku oraz pompach łopatkowych, gdzie wymagany jest wysoki poziom własności przeciwzużyciowych oleju, oraz w precyzyjnych układach sterowania hydraulicznego i systemach hydraulicznych, które wymagają małych zmian lepkości przy zmianach temperatury.
SHELL
Tellus S2 V,
ORLEN
Hydrol PREMIUM L-HV 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150,
LOTOS
Hydromil Super,
STATOIL
Hydraulic Oil Super,