Bezpośredni kontakt z żywnością

Cassida FLUID DC Grupa
Specjalny olej dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością w procesie jej przerobu w urządzeniach przemysłu spożywczego Wielozadaniowy olej Shell Cassida Fluid DC 32 jest przeznaczony do szeregu specjalistycznych zastosowań w przemyśle spożywczym w tym jako olej absorpcyjny w trakcie odzysku rozpuszczalników w procesie produkcji olejów jadalnych, przy wytwarzaniu puszek oraz do układów przenoszenia ciepła pracujących pod normalnym ciśnieniem. Olej jest mieszaniną syntetycznych olejów bazowych starannie dobranych pod kątem spełniania najostrzejszych wymagań obowiązujących w przemyśle spożywczym. Zarejestrowane przez NSF zarówno do bezpośredniego (Klasa 3H) jak i incydentalnego kontaktu (Klasy H1 oraz HT-1) środka smarnego z żywnością. Zawierają wyłącznie substancje dopuszczone do użycia w środkach smarnych przez US 21 CFR 172.878 w przypadku bezpośredniego kontaktu oraz przez US 21 CFR 178.3570, 178.3620 i US 21 CFR 182 w przypadku możliwości incydentalnego kontaktu z żywnością.

FM Fluid DC Grupa
Zarejestrowany jako ciecz do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Opis

FUCHS
Cassida FLUID DC Grupa,
FM Fluid DC Grupa,
Katalog Cassida 2015