Smary wysokotemperaturowe

Smary do wysokoobciążonych łożysk, pracujących w wysokich temperaturach przy wydłużonych okresach między przesmarowaniami. Są to smary bardzo odporne na niekorzystne warunki otoczenia. Zachowują swoje właściwości w różnych sytuacjach, nie narażając smarowanych elementów na zniszczenie, jednocześnie ciągle sprawując swoje funkcje.

Opis

SHELL
Gadus S5 V100 2, S3 T460 1,5, S3 V460,
ORLEN
Bentor 2, Greasen Complex 2, Bentomos 23,
LOTOS
Bentomos 23,
MOBIL
Mobilith SHC, MobilTemp 1,78, Mobilgrease XHP, Unirex N,
CASTROL
LMX, Molub Alloy, Inertox, Firetemp XT2,
STATOIL
HT2,