Dodatki do chłodziw

zbijające pianę,
stablizujące pH,
biocydy,
poprawiające właściwości deemulgujące,
inhibitory korozji,