Obróbka elektroiskrowa

Do tej grupy należą produkty przeznaczone do obróbki metodą elektroerozyjną elementów o złożonych kształtach geometrycznych wykonanych z materiałów zarówno trudno jak i łatwo skrawalnych.

Opis

STATOIL
SPARKWAY 70,
ORLEN
OIL EDR 3,